MOLLA E EGER


Malus Sylvestris, që njihet si Molla e egër, është një lloj i mollës e përhapur në Evropë dhe kryesisht në zonat me klimë kontinentale. Me shekuj njihet për nga përdorimi mjekësor i saj. Rritet në Gjilan, Novo Bërdë etj. dhe grumbullohet nga fermerët lokal dhe dorëzohet në MOEA për tu përgatitur si lëng i shtrydhur i përzier me mollën e zakonshme, përkatësisht të kultivuar. Përdorët për të trajtuar yndyrën në gjak dhe shkëlqyeshëm ndikon në balancimin e sheqerit në gjak. Më shumë informacione për mollën e egër do të kemi shumë shpejt.